Situationell trygghetsundersökningsapplikation (STUNDA) är ett verktyg för att samla information om människors känslor, upplevelser och erfarenheter av trygghet när de sker i specifika situationer. Applikationen används som verkyg inom ramen för ett forskningsprojekt vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet, med utgångspunkt i att upplevelser av (o)trygghet är kopplade till särskilda situationer.